Tham gia hội thi là các giáo viên, phụ huynh và học sinh của 6 trường Mầm non: Hoa Ban, Hoa Hồng (Thị trấn Thanh Sơn); trường Mầm non Sơn Hùng, Địch Quả, Giáp Lai và trường Mầm non Thạch Khoán

          Các đội trải qua 3 phần thi là chào hỏi, xử lý tình huống và phần thi năng khiếu.Nội dung thi xoay quanh chủ đề phòng chống bạo lực cho trẻ trong trường mầm non như: các hành vi bạo lực học đường, những dấu hiệu của bạo hành, các nguyên tắc bảo vệ trẻ em...Với hình thức sân khấu hóa, mỗi tiểu phẩm mà các đội dự thi đều mang một ý nghĩa, một thông điệp sâu sắc nhằm tạo cho trẻ được học tập, chăm sóc trong một môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện.

          Trải qua 3 phần thi là chào hỏi, xử lý tình huống và phần thi năng khiếu trường mầm non Sơn Hùng làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực cho trẻ trong trường mầm non nhằm tăng cường công tác quản lý, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bạo lực, bạo hành trẻ em trường mầm non, ngăn chặn hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non. Từ đó, khơi dậy tình yêu nghề, mến trẻ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, nâng cao nhận thức đối với cộng đồng, thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

          Kết thúc Hội thi BTC đã trao giải nhì cho trường mầm non Sơn Hùng.